Master Pelvic Physical Therapy (MPPT)

Master Pelvic Physical Therapy (MPPT) Er is in Nederland op dit moment een tekort aan bekkenfysiotherapeuten. Gezien de grootte van de doelgroep en door de toename in kennis bij verwijzers, in combinatie met betere evidentie en voorlichting, neemt de vraag naar bekkenfysiotherapeuten alleen maar toe. Klachten in bekken(bodem)regio zijn eenvoudig bespreekbaar te maken door de […]

Agilent 6890/7890 basic operation, troubleshooting and maintenance

Agilent 6890/7890 basic operation, troubleshooting and maintenance Tijdens deze training leert u de Agilent 6890/7890 series GC efficiënt te gebruiken. Het programma is samengesteld uit onderdelen van de 6890/7890 bedieningstraining en elementen uit de training Troubleshooting and Maintenance. Zo krijgt u als beginnende gebruiker een goede basis. De bediening van het systeem, het aansluiten van […]

Coachend begeleiden vakbekwaam

COACHEND BEGELEIDEN VAKBEKWAAM Wanneer van u gevraagd wordt om collega’s te begeleiden of te coachen vraagt dat van u de nodige vaardigheden. Belangrijk hierbij is dat u zelf niet de oplossingen aandraagt, maar coachtechnieken inzet die de ander helpen inzicht te krijgen in de situatie, verantwoordelijkheid te nemen en zelf naar een oplossing te zoeken.  […]

Bedrijfskundig en financieel HRM

BEDRIJFSKUNDIG EN FINANCIEEL HRM Een organisatie kan het HR-beleid niet los zien van de bedrijfskundige en financiële ontwikkelingen. De directie en het lijnmanagement willen dat u beleid en adviezen weet te plaatsen binnen de organisatiedoelstellingen. Daarnaast dient u zicht te hebben op wat HR- interventies opleveren voor de organisatie. Door deze opleiding leert u HR-adviezen […]

Postbachelor Bedrijfskunde

Postbachelor Bedrijfskunde werkt Bedrijfskundige aspecten krijgen steeds meer de overhand tijdens uw dagelijkse werkzaamheden. U wilt op een inspirerende wijze invulling geven aan uw rol. U wilt zich meer verdiepen in de strategie van uw organisatie en deze vertalen naar uw werkzaamheden. U wilt uw bedrijfsprocessen op een efficiënte en doelmatige manier inrichten om zo […]

Basiscursus installatietechniek

Basiscursus installatietechniek Bent u (sinds kort) werkzaam in de bouwsector of installatiesector? Een snelle introductie in de wereld van de gebouwinstallaties is dan zeker belangrijk. Denk alleen al aan de verschillende duurzaamheidsaspecten die een steeds grotere rol binnen gebouwgebonden installaties spelen. Met deze cursus installatietechniek verdiept u uw kennis en inzicht in de werking van […]

Bedrijfskundige leergang voor Verzuim- en inkomensspecialisten (basis)

Bedrijfskundige leergang voor Verzuim- en inkomensspecialisten (basis) Organisaties hebben te maken met (hoge) schadelast door verzuim. Bij de aanpak hiervan laten zij zich bijstaan door professionals die de problematiek vanuit hun eigen specialisme benaderen. Veelal ontbreekt het vermogen om verzuim organisatie breed te zien en komt men niet tot een structurele oplossing waardoor kostbare energie […]

Palliatief verpleegkundige

Inleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn gaat de komende jaren sterk toenemen. De bevolking van Nederland vergrijst in hoog tempo waarbij met het stijgen der jaren kwetsbaarheid en ouderdomsziekten toenemen. Naar verwachting zal de prevalentie en incidentie van kanker, dementie, CVA, hartfalen en COPD de komende jaren toenemen. Het huidige overheidsbeleid is erop gericht […]

Register Adviseur Bedrijfsopvolging Fiscaal Juridisch (RAB FJ)

Register Adviseur Bedrijfsopvolging Corporate Recovery (RAB® CR) Als bedrijfsopvolgingsadviseur bent u de aangewezen persoon om een klant in crisissituatie te helpen. U communiceert met alle direct betrokkenen (zoals banken en schuldeisers) en krijgt het bedrijf snel weer op de rit. Uw hands-on-mentaliteit zorgt ervoor dat de schade beperkt blijft.  Tijdens deze opleiding Register Adviseur Bedrijfsopvolging […]

Praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg (PVG)

Praktijkverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg Verstandelijk gehandicapten worden binnen de zorg erkend als specifieke doelgroep. Zij hebben daarom eigen artsen: de arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Nu de taken van deze artsen anders worden verdeeld, ontstaat er een toename in de vraag naar deskundige verpleegkundigen, die specifiek zijn opgeleid voor het werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg. […]

Master of Strategic Management (MSM)

Master of Strategic Management Strategisch management is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Het speelt een belangrijke rol in het succes van elke onderneming. Voor uw organisatie is het essentieel om te weten waar zij heen wil én hoe zij daar wil komen. Randvoorwaarden voor succes zijn duidelijk omschreven doelen. Het is […]