Recruitment

Recruitment De Nederlandse economie groeit hard en dat is terug te zien in het aantal banen. 1 miljoen – zoveel vacatures zullen er volgens het UWV in de komende jaren ontstaan. Veel organisaties hebben moeite om de goede mensen aan te trekken. Kandidaten kunnen tegenwoordig kiezen uit een groot aanbod interessante vacatures. Wanneer een concurrerend […]

Deficiëntieprogramma gedrag, ethiek en besluitvorming

Deficiëntieregeling theoretische eindtermen Als u op of na 1 november 2017 bent begonnen of overgestapt bent naar de Praktijkopleiding AA MKB, geldt een aanvullende opleidingseis met betrekking tot de theoretische eindtermen van het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB). Alleen als de CEA eindtermen van dit vakgebied onvoldoende in uw theoretische opleiding zijn of waren […]

Teacher leader

TEACHER LEADER In het kader van gespreid leiderschap, doet zich steeds vaker de situatie voor waarin een beroep wordt gedaan op de autonomie van de leerkracht. De leerkracht heeft als taak om naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven aan het primaire proces. De leerkracht is hiermee functioneel verantwoordelijk in een rol als Teacher […]

IT, technology en Business innovation

Opleiding IT, Technology & Business Innovation Dat er veel verandert is een feit. Een snelle wereld, waarin anders gecommuniceerd en samengewerkt wordt dan 10 jaar geleden. In een toenemende digitale wereld wordt de beschikbaarheid, integriteit en waarborging van de vertrouwelijkheid van data met de dag belangrijker. Nieuwe business kansen door het data gestuurd kunnen werken […]

Werken met Omaha voor wijkverpleegkundigen

U bent wijkverpleegkundige en werkt met het Omaha system of gaat daarmee werken U wilt overzichtelijke zorgplannen opstellen met behulp van efficiënt gebruik van het Omaha system U wilt zich verder ontwikkelen in de CanMEDS-rollen Zorgverlener en Reflectieve EBP-Professional   € 495.00 Naar de website

Oriëntatie op leiderschap

Oriëntatie op leiderschap Leerkrachten geven dagelijks leiding aan een groep kinderen en werken samen met collega’s. Het leraarschap vraagt competenties waarvan er een aantal in de basis overeenkomt met die van een leidinggevende. Waarom niet eens onderzoeken of leidinggeven aan een school iets voor u is? Het aantal coördinerende leidinggevende taken en functies in het […]

Zorgtechnologie in de eerste lijn

U wilt meer gebruik maken van zorgtechnologie in de eerste lijn. U wilt leren welke technologische mogelijkheden er zijn op het gebied van behandeling, veiligheid, communicatie en support. Oefen uw vaardigheden in een skills lab en pas de mogelijkheden toe in uw eigen werk. € 495.00 Naar de website

Register casemanagement verzuim

Register casemanagement verzuim Het verzuimproces is complex geworden, waarin wet- en regelgeving en vele actoren (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, leidinggevenden, medewerker etc.) betrokken zijn. Dit vraagt om een regisseur die (klant-) organisaties adviseert, begeleidt en stuurt op het resultaat. Een resultaat waarbij de schadelast voor organisaties zo klein mogelijk is, maar waarbij ook duurzame re-integratie voorop […]

Sales- en Accountmanagement

Sales- en Accountmanagement U bent de schakel tussen uw organisatie en de markt. Hierbij wilt u zowel nieuwe- als bestaande klanten werven en binden. Elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Goed inzien wat er speelt bij uw (potentiële) klant, daar draait het om. U moet dan ook marktveranderingen kunnen signaleren en klanttypen herkennen om […]

Introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen

Introductieprogramma voor wijkverpleegkundige Door veranderende opvattingen over gezondheid, ligt het accent op gezondheid en gedrag, in plaats van ziekte en zorg. Van wijkverpleegkundigen wordt verwacht cliënten zo lang als mogelijk te ondersteunen in zelfredzaamheid en eigen kracht, om de instroom naar de tweedelijnszorg te beperken. Daarbij is van belang dat de wijkverpleegkundigen de (on)mogelijkheden van […]

Masterclassmodule Enterprise Engineering

Enterprise Engineering is een discipline die definitief de kloof overbrugt tussen business en ICT. In Enterprise Engineering wordt een organisatie primair beschouwd als een doelgericht ontworpen systeem. Het veranderen van een organisatie betekent dus het herontwerpen en het herinrichten ervan. Alleen op die manier kan eenheid en samenhang worden verkregen en behouden. Doelgroep De masterclassmodule […]