Auditing voor horizontaal toezicht in de zorg

Sinds 2015 worden voor zowel Medisch Specialistische Zorg (MSZ) als Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zogenaamde zelfonderzoeken uitgevoerd door zorginstellingen. Anders dan bij traditionele achterafcontroles controleert een zorginstelling zelf of de gedeclareerde zorgkosten rechtmatig en doelmatig zijn. Over de uitgevoerde werkzaamheden wordt zowel een rapport van de zorginstellingen over het uitgevoerde zelfonderzoek opgeleverd als een rapport van […]

Oriëntatie op leiderschap

Oriëntatie op leiderschap Leerkrachten geven dagelijks leiding aan een groep kinderen en werken samen met collega’s. Het leraarschap vraagt competenties waarvan er een aantal in de basis overeenkomt met die van een leidinggevende. Waarom niet eens onderzoeken of leidinggeven aan een school iets voor u is? Het aantal coördinerende leidinggevende taken en functies in het […]

Financieel management

Financieel management Cijfermatig goed onderbouwd U bent geen financieel manager maar hebt wel behoefte aan meer financiële kennis. Met een beter inzicht in de cijfers kunt u uw afdeling of project beter later renderen. U wilt het effect van besparingen en investeringen kunnen doorrekenen en daarmee een goed onderbouwd advies uitbrengen. Het helder invullen van […]

Register casemanagement verzuim

Register casemanagement verzuim Het verzuimproces is complex geworden, waarin wet- en regelgeving en vele actoren (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, leidinggevenden, medewerker etc.) betrokken zijn. Dit vraagt om een regisseur die (klant-) organisaties adviseert, begeleidt en stuurt op het resultaat. Een resultaat waarbij de schadelast voor organisaties zo klein mogelijk is, maar waarbij ook duurzame re-integratie voorop […]

Strategie en Business Innovatie

Strategie en Business Innovatie: Een strategische keuze Het vermogen om in te spelen op veranderingen in de markt bepaalt het uiteindelijke succes van uw organisatie. Creativiteit en innovatie zijn daarbij onmisbaar. Aan de hand van het Business Model Canvas brengt u uw organisatie in kaart. Wat is het business model van uw organisatie? Wat zijn de […]

Master leiderschap in onderwijs

Master leiderschap in onderwijs Directeuren en bestuurders van onderwijsorganisaties moeten zich meer dan ooit bezig houden met politieke invloeden, samenwerking, positionering, krimp en groei, innovatie en exploitatie. Er wordt van hen bedrijfsmatig, ondernemend en naar buiten gericht leiderschap verwacht. Ze moeten in staat zijn om een lerende organisatie te ontwikkelen en innovaties te initiëren. Dit vraagt […]

Master Pelvic Physical Therapy

Master Pelvic Physical Therapy (MPPT) Er is in Nederland op dit moment een tekort aan bekkenfysiotherapeuten. Gezien de grootte van de doelgroep en door de toename in kennis bij verwijzers, in combinatie met betere evidentie en voorlichting, neemt de vraag naar bekkenfysiotherapeuten alleen maar toe. Klachten in bekken(bodem)regio zijn eenvoudig bespreekbaar te maken door de […]

Projectmatig werken voor hbo-verpleegkundigen

Projectmatig werken voor hbo-verpleegkundigen De module Projectmatig werken voor hbo-verpleegkundigen staat in het teken van samenwerken binnen de zorg om, op basis van de huidige vraagstukken en (zorg)problemen, nieuwe innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Projectmatig werken kan helpen om uw rol als kwaliteitsverbeteraar effectief en efficiënt uit te voeren. In deze module leert u […]

Supply chain management

Supply chain management Iets voor u? U denkt en werkt minimaal op bachelorniveau. U heeft enkele jaren logistieke werkervaring. U wilt optimaal gebruik kunnen maken van logistieke ketens en distributienetwerken. Doelgroep U denkt en werkt minimaal op bachelorniveau. Daarnaast heeft u enkele jaren logistieke werkervaring binnen uw eigen organisatie of als consultant. Werkvorm U bestudeert […]

Kwetsbare ouderen voor hbo-verpleegkundigen

Module Kwetsbare ouderen voor hbo-verpleegkundigen Nederland vergrijst. Het aantal 65- plussers neemt toe: in 2012 waren er nog 2,7 miljoen 65- plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. Niet alleen het aantal ouderen zal toenemen de komende jaren. Vanaf 2025 neemt ook de groep […]

Voorraadbeheer, MRP en DRP

Voorraadbeheer, MRP en DRP Iets voor u? U denkt en werkt op bachelorniveau. U heeft al enkele jaren logistieke werkervaring. U zoekt naar manieren om optimale voorraadniveaus te berekenen. Doelgroep U denkt en werkt minimaal op bachelorniveau. Daarnaast heeft u enkele jaren logistieke werkervaring binnen uw eigen organisatie of als consultant. Werkvorm U bestudeert literatuur […]