Strategische personeelsplanning (SPP)

Strategische personeelsplanning (SPP) Een visie op het realiseren van een evenwichtig en competent personeelsbestand vormt de basis van een goed HR beleid. Om organisatieambities te realiseren is het van belang dat uw organisatie op het juiste moment, de juiste mensen in huis heeft, om de juiste dingen te doen. In de opleiding Strategische personeelsplanning (SPP) leert […]

Praktijkopleiding AA MKB

Inleiding De invoering van de eindtermen accountancy 2016 betekent dat de theorieopleiding accountancy MKB drastisch is veranderd. Deelnemers tonen door middel van praktijkopdrachten aan te voldoen aan de eindtermen in plaats van door het maken van landelijke schriftelijke toetsen. Deze nieuwe aanpak is voor Avans⁺ aanleiding om naast de theorieopleiding ook de praktijkopleiding aan te […]

Wijkverpleegkundige nieuwe stijl

Wijkverpleegkundige nieuwe stijl   Wijkverpleegkundigen hebben in het nieuwe zorgbeleid een poortwachterrol in de eerste lijn gekregen, die de instroom van zorg naar de tweedelijnszorg moet beperken.  De transities van de zorg gaan gepaard met een inhoudelijke transformatie voor professionals die de zorg leveren aan cliënten. Het betreft een vernieuwde stijl van werken. Een nieuwe […]

Kwetsbare ouderen voor hbo-verpleegkundigen

Module Kwetsbare ouderen voor hbo-verpleegkundigen Nederland vergrijst. Het aantal 65- plussers neemt toe: in 2012 waren er nog 2,7 miljoen 65- plussers, in 2041 zullen dat er 4,7 miljoen zijn. Tot 2060 blijft het aantal schommelen rond 4,7 miljoen. Niet alleen het aantal ouderen zal toenemen de komende jaren. Vanaf 2025 neemt ook de groep […]

PE Risicomanagement Cyberrisk

PE Risicomanagement Cyberrisk Technologie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en voegt veel waarde toe aan bedrijven, dit gaat echter niet zonder risico’s gepaard. Ook criminelen hebben technologie omarmt en regelmatig is er in de media te horen van cyber-aanvallen en misbruik van digitale systemen met soms grote schade tot gevolg. […]

Jonge kind specialist

JONGE KIND SPECIALIST Het kind in de kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spelenderwijs leren neemt hierbij een belangrijke plaats in. Binnen spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Wanneer leerkrachten de ontwikkelingslijnen kennen zijn zij in staat een rijke leeromgeving te creëren. Vaardigheden van de jonge kind specialist Onderzoek toont aan dat het […]

Financieel management

Financieel management Meer en betere sturing op projecten U heeft behoefte aan meer financiële kennis om beter te kunnen sturen op resultaat. Met beter inzicht in de cijfers en de financiële processen kunt u uw afdeling of project nog beter later renderen. U wilt goed onderbouwde adviezen kunnen uitbrengen, waarin het effect van besparingen en […]

Vloeistofchromatografie – massaspectrometrie (LC-MS)

Vloeistofchromatografie – massaspectrometrie (LC-MS) LC-MS is een zeer krachtige analysemethode. In deze cursus leert u de basisprincipes om met deze methode te kunnen werken. U raakt vertrouwd met vrijwel alle aspecten, technieken, hardwareconfiguraties en aandachtspunten van moderne vloeistofchromatografie, gekoppeld aan massaspectrometrie (LC-MS). Doelgroep U bent (hoofd)analiste, medewerker of hoofd op een laboratorium. U werkt al […]

Assistent Controller

De Assistent controller opleiding van Avans+ In de opleiding Assistent controller staan uw functie en vakkennis als financieel professional centraal. Aan de hand van actuele thema’s verrijkt u uw kennis en ervaring. U krijgt meer inzicht in hoe cijfers en de omgeving van uw organisatie zich tot elkaar verhouden. Daarnaast ontwikkelt u uw financiële vakkennis […]

Verkorte masteropleiding fysiotherapie

Verkorte masteropleiding fysiotherapie Avans+ verzorgt sinds 2002 en als eerste opleidingsinstituut in Nederland een verkorte masteropleiding. Deze master evidence based practice onderscheidt zich vooral op het gebied van opdrachten die van toegevoegde waarde zijn voor uw dagelijkse werk. U kunt zich ook alleen inschrijven voor de eerste masterclass, maar inschrijvingen voor de gehele opleiding krijgen wel […]

Hoger bouwprojectmanagement

Hoger bouwprojectmanagement Het realiseren van gebouwen en infrastructuur is een complex proces. Bij elk project zijn tal van partijen betrokken, de opdrachtgever en andere stakeholders, vaak in tijdelijke samenwerkingsverbanden. Het samenspel tussen deze partijen in een steeds complexer wordende omgeving is van cruciaal belang om projecten succesvol te realiseren. De projectmanager bouw is de regisseur […]