Titrimetrie 2: titraties en titreren

Titrimetrie 2: titraties en titreren Als laboratoriummedewerker doet u gehaltebepalingen met titraties. Bijvoorbeeld voor het bepalen van het zuurgehalte of voor een actief chloorbepaling. Voor een optimale uitvoering van uw werk is een goed begrip van de eigenschappen van analysemethoden, instrumenten en elektroden belangrijk. Voldoende kennis van anorganische chemie is daarbij noodzakelijk. In dit deel […]

Ontwikkelen en valideren van immunoassays

ONTWIKKELEN EN VALIDEREN VAN IMMUNOASSAYS Bij het opzetten van immunoassays moet aan veel eisen worden voldaan. Om een kwalitatief goed product op de markt te brengen, zijn ook kwalitatief goede analyses nodig. Bovendien is toestemming van de FDA (voor de markt in de VS) of de EMA (voor de markt in Europa) nodig. Daarom wilt u aantonen […]

Titrimetrie 1: directmetingen (pH, geleidbaarheid, ISE)

Titrimetrie 1: directmetingen (pH, geleidbaarheid, ISE) Als laboratoriummedewerker maakt u gebruik van directmetingen als pH, geleidbaarheid en Ion- Selectieve-Electroden. Voor een optimale uitvoering van uw werk is een goed begrip van de eigenschappen van dergelijke analysemethoden, instrumenten en elektroden belangrijk. Voldoende kennis van anorganische chemie is daarbij noodzakelijk. In deze cursus wordt antwoord gegeven op […]

LC-MS van peptiden en proteïnen: karakterisering en kwantitatieve analyse

KWANTITATIEVE ANALYSE VAN PEPTIDEN EN PROTEÏNEN Deze cursus biedt u een breed programma over de analyse van peptiden en proteïnen met LC-MS. U leert alles over LC-scheidingstechnieken en massaspectrometrie van proteïnen, maar ook monstervoorbewerking wordt behandeld. Kwantitatieve analyse van peptiden en proteïnen is vooral van belang voor klinische biomarkers en biofarmaceutica, zoals therapeutische monoklonale antilichamen. […]

Psychiatrische problemen identificeren

Psychiatrische problemen identificeren Zorgverleners en hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met complexe problematiek. Cliënten hebben niet alleen psychosociale en medische problemen, maar ook psychiatrische problemen, zoals angsten en depressies. Het is belangrijk dat u hun klachten tijdig herkent en zorgt voor de juiste opvolging. Dit verbetert de kwaliteit van de zorg en voorkomt dat […]

Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria

Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria Denkt u dat er meer te verbeteren valt aan de veiligheid in uw laboratorium? Tijdens de cursus Veiligheid in chemisch-analytische laboratoria maakt u kennis met alle veiligheidsaspecten, voorschriften en aandachtspunten die daarbij een rol spelen. Daarmee vergroot en handhaaft u de veiligheid bij de dagelijkse werkzaamheden in uw laboratorium. Doelgroep De […]

Master Oncologic Physical Therapy (MOPT)

Master Oncologic Physical Therapy (MOPT) Heel veel mensen in Nederland krijgen te maken met kanker. 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 2,5 mannen. Gelukkig overleven steeds meer mensen kanker en gelukkig heeft de Master Oncologiefysiotherapeut deze mensen steeds meer te bieden. Uit steeds meer onderzoeken blijken positieve effecten van functioneel oefenen en […]

Introductieprogramma voor Jeugdverpleegkundigen

Introductieprogramma JGZ voor Jeugdverpleegkundigen Wanneer u begint als jeugdverpleegkundige binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), krijgt u meestal vanuit uw eigen organisatie een gedegen inwerkprogramma. Als vervolg daarop, of parallel daaraan, kunt u deelnemen aan dit praktijkgerichte introductieprogramma met tussentijdse opdrachten. Wat is jeugdgezondheidszorg (JGZ)? Vanaf de geboorte zijn kinderen voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als […]

Veilig werken met biologische agentia

Veilig werken met biologische agentia In veel laboratoria kunnen medewerkers direct of indirect in contact komen met ziekteverwekkende micro-organismen. U kunt denken aan het werken met bloedproducten of andere lichaamsvloeistoffen, riool- of oppervlaktewater, dierlijke producten en levensmiddelen die besmet kunnen zijn. Deze cursus richt zich op het gezond en veilig werken met biologische agentia. Daarbij […]

Register adviseur duurzame inzetbaarheid

REGISTERADVISEUR DUURZAME INZETBAARHEID Duurzame inzetbaarheid (DI) is een belangrijk onderwerp binnen HR. Het speelt in op maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen om gezondheidsmanagement of vitaliteit, maar ook om flexibiliteit, mobiliteit en cultuur en leiderschap. DOELGROEP Deze opleiding is opgezet voor personeelsfunctionarissen, casemanagers, preventiemedewerkers, arbo-deskundigen, bedrijfsfysiotherapeuten, organisatiekundigen, bedrijfskundigen en arbeidsdeskundigen. Ook […]

Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige

Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige De verschuiving van alle hulp aan jeugdigen naar de gemeenten, flexibilisering en taakverschuiving binnen de jeugdgezondheidszorg vragen om andere competenties van de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige moet zich op een professionele manier kunnen positioneren en profileren tegenover jeugdige en/of ouders, maar tegelijkertijd ook naar samenwerkingspartners en gemeenten. Taakverschuiving jeugdgezondheidszorg Door de taakverschuiving […]