RI&E voor het laboratorium

RI&E voor het laboratorium Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gebruikt u voor het inventariseren en optimaliseren van arbeidsomstandigheden in het laboratorium. Naast de wettelijke verplichting is het een waardevol instrument om verbeterpunten in kaart te brengen. Hiervoor zijn diverse RI&E-instrumenten ontwikkeld, voor verschillende branches. Tot op heden is er echter geen specifiek instrument voor laboratoria. Doelgroep […]

ICP-MS spectrometrie

ICP-MS spectrometrie Principes, interpretatie, instrumentatie en praktijkoefeningen vormen de basis van deze cursus. ICP-MS is een relatief nieuwe, complexe techniek voor elementanalyse op (zeer) lage concentratieniveaus. U krijgt de theorie aangeboden, maar u leert ook analyses uitvoeren en resultaten beoordelen. Aandacht voor optimalisatie, diverse applicaties en mogelijke storingen maakt de cursus ICP-MS spectrometrie compleet. Deze cursus […]

Opslag gevaarlijke stoffen op het lab

Opslag gevaarlijke stoffen op het lab Chemicaliën zoals grondstoffen, gassen, (aangebroken) werkvoorraad, oplossingen, reactieproducten en afval staan vaak her en der op het laboratorium opgeslagen. Wat zijn de regels, de vergunningen en hoe moet de PGS 15-norm geïnterpreteerd worden voor opslag in een laboratorium? Nog belangrijker is de vraag hoe een incident of ongeval met […]

FT-IR spectrometrie

FT-IR spectrometrie Wilt u uitgebreid kennismaken met de Mid Infra Rood (MIR)-spectrometrie? In 3 dagen tijd leert u de theorie en principes van spectruminterpretatie. U doet meteen ervaring op tijdens veelzijdige praktijkoefeningen met diverse samplingaccessoires. Doelgroep U bent fysisch-chemisch analist en u wilt meer leren over de achtergrond van FT-IR. Ook wilt u beter begrijpen […]

Gasveiligheid in het laboratorium

Gasveiligheid in het laboratorium Bij het werken met gassen wordt u geconfronteerd met unieke veiligheidsuitdagingen. Wilt u het risico op incidenten in uw laboratorium minimaliseren (gasexplosies, vliegende cilinders, verstikking of bevriezingsverschijnselen)? Tijdens deze cursus leert u om veilig te werken met gassen en goed om te gaan met gascilinders. U maakt kennis met alle gevaren die kunnen […]

Atomaire absorptiespectrometrie (AAS)

Atomaire absorptiespectrometrie (AAS) Wilt u alles leren over de hedendaagse praktijk van atomaire absorptiespectrometrie? Dan is dit de cursus waarmee u uw kennis kunt aanscherpen. Voordrachten, intensieve praktische oefeningen en demonstraties wisselen elkaar af en dragen bij aan een optimale kennisoverdracht. We besteden aandacht aan de theorie, maar u leert ook analyses uitvoeren en resultaten beoordelen. […]

Ergonomie en fysieke belasting in het laboratorium

Ergonomie en fysieke belasting in het laboratorium Wordt er op uw laboratorium regelmatig standaardwerk uitgevoerd in dezelfde lichaamshouding? Werkt u lang in dezelfde houding of met herhaling van bewegingen? In deze cursus worden de risicofactoren die leiden tot fysieke klachten bij laboratoriummedewerkers besproken. De basis hiervoor is een onderzoek naar de oorzaken van fysieke klachten […]

Scanning Electronen Microscopie van a tot z (SEM)

Scanning electronen microscopie van A tot Z (SEM) Tijdens de cursus Scanning Electronen Microscopie van a tot z (SEM) leert u alles over de werking van het apparaat en de monstervoorbewerking. Er is speciale aandacht voor asbestanalyse. De cursus wordt verzorgd in samenwerking met JEOL. Doelgroep U werkt sinds kort of gaat binnenkort werken met […]

Titrimetrie 3: Karl-Fischer: volumetrie en coulometrie

Titrimetrie 3: Karl-Fischer: volumetrie en coulometrie Als laboratoriummedewerker voert u waterbepalingen uit in grondstoffen en eindproducten, zowel volumetrisch als coulometrisch. Voor een optimale uitvoering van uw werk is een goed begrip van de eigenschappen van dergelijke analysemethoden, instrumenten en elektroden belangrijk. Voldoende kennis van anorganische chemie is daarbij noodzakelijk. In deze cursus krijgt u onder […]

Ouderenzorg

Module Ouderenzorg De module Ouderenzorg geeft u inzicht in het verouderingsproces van mensen en de behandeling van kwetsbare ouderen in hun thuissituatie. Tijdens deze opleiding ouderenzorg komen de medische aspecten aan bod die nodig zijn om goed inzicht te krijgen in de gezondheidsproblemen bij ouderen. Zo kunt u als PVK, POH-ouderenzorg of wijkverpleegkundige de juiste […]

Evidence-based practice (EBP) voor hbo-verpleegkundigen

Evidence-based practice (EBP) voor hbo-verpleegkundigen Evidence-based practice (EBP) betekent dat u actueel bewijsmateriaal gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruikt om beslissingen te nemen voor individuele zorgvragers. U combineert daarbij uw eigen klinische expertise en het beste externe bewijsmateriaal met de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de zorgvrager. Deze module bevat concrete handvatten voor het toepassen en […]