IT en business innovation

Opleiding IT en business innovation Dat er veel verandert is een feit. Een snelle wereld, waarin anders gecommuniceerd en samengewerkt wordt dan 10 jaar geleden. In een toenemende digitale wereld wordt de beschikbaarheid, integriteit en waarborging van de vertrouwelijkheid van data met de dag belangrijker. Nieuwe business kansen door het data gestuurd kunnen werken met […]

Schakelprogramma accountancy, finance en control

Wilt u als afgestudeerde bachelor of master graag als (assistent-)accountant in het MKB of als (assistent) controller gaan werken? Maar mist u de vakkennis, omdat u een niet-financiële opleiding heeft gedaan? Dan biedt de postbacheloropleiding Schakelprogramma accountancy, finance en control u vanaf de eerste dag de benodigde vakkennis, zodat u direct als financial aan de […]

HRM voor leidinggevenden

Als leidinggevende van een team weet u als geen ander hoe belangrijk de impact van de factor ‘mens’ is.  Een en duurzame inzet van uw medewerkers leidt tot een hogere productiviteit en daarmee betere bedrijfsresultaten. Deze invulling kent zowel een bedrijfskundige als een financiële/meetbare kant. Daarnaast kan de HR cyclus niet los gezien worden van […]

Teacher leader

TEACHER LEADER In het kader van gespreid leiderschap, doet zich steeds vaker de situatie voor waarin een beroep wordt gedaan op de autonomie van de leerkracht. De leerkracht heeft als taak om naar eigen inzicht vorm en inhoud te geven aan het primaire proces. De leerkracht is hiermee functioneel verantwoordelijk in een rol als Teacher […]

Deficiëntieprogramma gedrag, ethiek en besluitvorming

Deficiëntieregeling theoretische eindtermen Als u op of na 1 november 2017 bent begonnen of overgestapt bent naar de Praktijkopleiding AA MKB, geldt een aanvullende opleidingseis met betrekking tot de theoretische eindtermen van het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB). Alleen als de CEA eindtermen van dit vakgebied onvoldoende in uw theoretische opleiding zijn of waren […]

IT, technology en Business innovation

Opleiding IT, Technology & Business Innovation Dat er veel verandert is een feit. Een snelle wereld, waarin anders gecommuniceerd en samengewerkt wordt dan 10 jaar geleden. In een toenemende digitale wereld wordt de beschikbaarheid, integriteit en waarborging van de vertrouwelijkheid van data met de dag belangrijker. Nieuwe business kansen door het data gestuurd kunnen werken […]

Oriëntatie op leiderschap

Oriëntatie op leiderschap Leerkrachten geven dagelijks leiding aan een groep kinderen en werken samen met collega’s. Het leraarschap vraagt competenties waarvan er een aantal in de basis overeenkomt met die van een leidinggevende. Waarom niet eens onderzoeken of leidinggeven aan een school iets voor u is? Het aantal coördinerende leidinggevende taken en functies in het […]

Register casemanagement verzuim

Register casemanagement verzuim Het verzuimproces is complex geworden, waarin wet- en regelgeving en vele actoren (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, leidinggevenden, medewerker etc.) betrokken zijn. Dit vraagt om een regisseur die (klant-) organisaties adviseert, begeleidt en stuurt op het resultaat. Een resultaat waarbij de schadelast voor organisaties zo klein mogelijk is, maar waarbij ook duurzame re-integratie voorop […]

Financieel management

Financieel management Cijfermatig goed onderbouwd U bent geen financieel manager maar hebt wel behoefte aan meer financiële kennis. Met een beter inzicht in de cijfers kunt u uw afdeling of project beter later renderen. U wilt het effect van besparingen en investeringen kunnen doorrekenen en daarmee een goed onderbouwd advies uitbrengen. Het helder invullen van […]

Masterclass 1: Bedrijfskundig management voor professionals

Masterclass 1: Bedrijfskundig management voor professionals Deze masterclass geeft u inzicht in de samenhang tussen strategie en alle relevante bedrijfskundige aspecten. U verdiept zich in verschillende bedrijfsfuncties als operations, marketing, en Finance. U leert hoe organisaties zich ontwikkelen en hoe uw eigen organisatie zich typeert in de markt. Vervolgens leert u business processen te doorgronden, […]

Strategie en Business Innovatie

Strategie en Business Innovatie: Een strategische keuze Het vermogen om in te spelen op veranderingen in de markt bepaalt het uiteindelijke succes van uw organisatie. Creativiteit en innovatie zijn daarbij onmisbaar. Aan de hand van het Business Model Canvas brengt u uw organisatie in kaart. Wat is het business model van uw organisatie? Wat zijn de […]