Bedrijfskundige leergang voor de Risk management consultant (basis)

Bedrijfskundige leergang voor de Risk management consultant (basis)

Organisaties hebben te maken met risico’s die soms diep in organisaties (-processen) verborgen zijn. Bestuurders laten zich, bij de het in kaart brengen van deze risico’s, vaak bijstaan door professionals die de problematiek vanuit hun eigen specialisme benaderen. Wat echter veelal ontbreekt is de duidelijke samenhang tussen de verschillende disciplines. Hierdoor komt men niet tot een structurele oplossingen waardoor kostbare energie en geld verloren gaat.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn als adviseur schadeverzekeringen/risicomanagementadviseur en die hun blik bedrijfskundig willen verruimen en zo hun eigen impact en effectiviteit willen vergroten. De opleiding biedt toegang aan iedere risico-professional die op dit gebied adviseert, of vanuit een interne stafrol risico’s managet. Deelname aan de opleiding vereist ruime ervaring met het adviseren van zakelijke relaties op het gebied van schadeverzekeringen en risicomanagement.

Werkvorm

De leerstof die u thuis bestudeert, bespreken we tijdens de bijeenkomsten. We leggen verbanden tussen diverse kennisgebieden en er is volop aandacht voor vragen vanuit de praktijk. Bovendien maken we veel tijd vrij voor discussies met docenten en mededeelnemers.

Resultaat

Door het volgen van deze opleiding, heeft de cursist naast zijn reeds bestaande inzichten in de verzekerbare  risico’s ook een breed inzicht in de niet verzekerbare risico’s. Daarnaast versterkt de adviseur zijn adviesvaardigheden op de bedrijfskundige en organisatorische advisering. Hij is hierdoor nog beter in staat de continuïteit van de ondernemer op lange termijn te borgen.

Het volledig en juist beheersen van bedrijfsrisico’s vraagt om verstand hoe het in de cockpit van een bedrijf werkelijk werkt. Het vraag om een overkoepelende aanpak, gebaseerd op gedegen bedrijfskundige expertise. Het vraagt om een integraal bedrijfskundig inzicht. Dat inzicht wordt in deze opleiding aangereikt.

Uiteindelijk doel van deze opleiding is te komen tot consultants die werken vanuit een breder bedrijfskundige kader met als resultaat meer stakeholders-tevredenheid. Door deze opleiding zal de impact van de risicoprofessional meetbaar toenemen.

€ 1545.00

Naar de website

Post Author: