Bedrijfskundig en financieel HRM

BEDRIJFSKUNDIG EN FINANCIEEL HRM

Een organisatie kan het HR-beleid niet los zien van de bedrijfskundige en financiële ontwikkelingen. De directie en het lijnmanagement willen dat u beleid en adviezen weet te plaatsen binnen de organisatiedoelstellingen. Daarnaast dient u zicht te hebben op wat HR- interventies opleveren voor de organisatie. Door deze opleiding leert u HR-adviezen financieel te onderbouwen en het HR-beleid te bekijken vanuit bedrijfskundig perspectief.

DOELGROEP

U beschikt over een bacheloropleiding op het gebied van HRM. Daarnaast bent u al enkele jaren werkzaam als HR-adviseur of HR-functionaris. U ambieert een meer integrale, bedrijfskundige en financiële benadering van HR.

WERKVORM

Tijdens de opleiding bestudeert u literatuur en werkt u aan praktijkopdrachten. In de bijeenkomsten staat het uitwisselen van kennis en ervaring met uw mededeelnemers centraal. Ook stimuleren we u om te leren van deskundigen uit uw eigen (bedrijfs)omgeving. Uw eindopdracht bestaat uit het uitwerken van een HR-voorstel waarin u aan de hand van een financiële onderbouwing het rendement en de bijdrage aan de organisatiedoelstellingen inzichtelijk maakt.

RESULTAAT

Na het volgen van deze opleiding kunt u met bedrijfskundige instrumenten HR-advies en HR- activiteiten integraal onderbouwen en kwantificeren. Hierdoor toont u nog duidelijker uw toegevoegde waarde. U spreekt de taal van het management en voor de financiële afdeling bent u een volwaardig gesprekspartner.

€ 2395.00

Naar de website

Post Author: